Laadukasta opetusmateriaalia tarjolla 2:

AWARE-oppimateriaali elektroniikkajätteen kierrätykseen

Paperin, kartongin ja biojätteen kierrätys on useimmille meistä jo ihan luonnollinen ja tuttu juttu, mutta hajonneiden tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden osalta tiedot voivat olla hatarammat. Elektroniikkajätettä ei synny kotitalouksissa päivittäin, eikä sen kierrätyksestä pääse siksi syntymään rutiinia.

Elektroniikkajäte sisältää paljon arvokkaita metalleja ja sellaisia raaka-aineita, joiden kärräys sekajätteen mukana kaatopaikalle voi olla haitallista luonnolle tai suoranaista tuhlausta. Mikäli käytöstä poistetut ja hajonneet laitteet saadaan tehokkaasti palautumaan virallisiin keräyspisteisiin, voidaan niissä olevat raaka-aineet hyödyntää tai käsitellä asianmukaisesti.

Kierrätyksestä apua materiaalivirtojen jatkuvuuteen

Koronakriisi on osoittanut, että hyvin nopeastikin voi kehittyä tilanteita, jotka vaikuttavat globaalilla tasolla raaka-aineiden, materiaalien ja tuotteiden saatavuuteen. Hyvin suuri osa elektroniikasta, komponenteista ja niissä tarvittavista harvinaisista maametalleista tuotetaan Kiinassa (esim. https://www.kriittisetmateriaalit.fi/kiinan-harvinaisten-maametallien-tuotantokapasiteetista-kaytossa-vain-20-yritysten-karsiessa-logistiikka-ja-tyovoimaongelmista), johon koronaepidemia iski ensimmäisenä. Vaikka kierrätys ja raaka-aineiden talteenotto jätteestä eivät suoraan ratkaise globaalien tuotantoketjujen ongelmia, alleviivaavat kriisitilanteet sitä, mitä voi tapahtua, kun ollaan kovin riippuvaisia tietystä maasta tai alueesta raaka-aineiden suhteen. Mitä paremmalle tasolle kierrätys saadaan, sitä vähemmän tarvitaan neitseellisiä, usein harvinaisia tai hankalasti saatavia materiaaleja.

Vaikka vanhan television heittäminen taloyhtiön sekajäteroskikseen saattaa tuntua monesta varsin kaukaiselta ajatukselta, on tosiasia se, että EU:nkin tasolla kaikesta sähkö- ja elektroniikkajätteestä saadaan kierrätettyä asianmukaisesti vain kolmasosa. Tämä tarkoittaa, että EU:n alueella vuoden aikana noin 6,5 Mt elektroniikkajätettä päätyy jonnekin muualle kuin viralliseen kierrätykseen. EU:ssa tilanne on vieläpä hyvällä tasolla muuhun maailmaan verrattuna. Parantamisen varaa siis on vielä reilusti!

Keräys- ja kierrätystiedon levittämiseksi EIT Raw Materialsin rahoittamassa ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n koordinoimassa AWARE-hankkeessa on tehty oppimateriaalia aiheesta niin peruskoulun kuin lukionkin oppilaille. Vapaasti käytettävissä oleva oppimateriaali koostuu videoista, erilaisista tunneilla ja kotona tehtävistä tehtävistä sekä oppituntikokonaisuuksista. The Electro-Recycling Hero –videon pääset katsomaan täällä: https://www.youtube.com/watch?v=KBPde_fK6sU&feature=youtu.be. Suomenkieliseen oppimateriaaliin pääset tutustumaan täällä: https://aware-eit.eu/education-material/

Lisätietoja:

Elina Pohjalainen

elina.pohjalainen@vtt.fi

Katri Grenman

katri.grenman@vtt.fi