Laadukasta etäopetusmateriaalia tarjolla 1:

Itämeri.fi-sivusto on avattu!

Huhtikuun alussa julkaistiin Itämeri.fi -sivusto. Katso esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=JSnED4NWEY0&feature=youtu.be. Sivusto koostuu seuraavista osioista: Itämeri nyt, Luonto ja sen muutos, Ihminen ja Itämeri, Tutkimus ja menetelmät, Vapaa-ajan vietto sekä Itämeri kuvina. Lisäksi sivustolla on Datapalvelu sekä Opi ja tutki -osastot.

Otaniemen lukion (aiemmin Olarin lukion) biologian opettajana ja koko urani Itämeri-opetusta kehittäneenä toimin opetuksen edustajana Meriportaalin ohjausryhmässä kolmen vuoden ajan, jolloin suunniteltiin sivuston sisältö ja tuotettiin kouluja varten tarvittava materiaali. Ideoita opetusosioon päästiin osaksi kokeilemaan lukion Itämeren ekologian kenttäkurssilla sekä Science-kurssilla, jonka aiheena oli Itämeri.  Toiveenani oli tuoda Itämeri esille sen kaikessa eläväisyydessään ja hienoudessaan.

Laajasti tuettu ja tuotettu hanke

Itämeri.fi on tuotettu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukemana hankkeena vuosien 2017-2020 aikana. Mukana meritietoa tuottamassa ovat Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteenlaitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä (rannikkomaakuntien liitot), Ahvenanmaan maakuntahallitus ja Väylävirasto. Ohjausryhmässä oli lisäksi edustettuna liki kaikki muutkin suomalaiset intressiryhmät, jotka Itämereen liittyvät, esimerkiksi merivoimat, merenkulku ja laivanrakennus sekä opetus.

Itämeri.fi on ainutlaatuinen maailmankin mittakaavassa.  Suomen pienuudesta johtuva etu on se, että intressiryhmät oli helppo koota yhteen. Sivusto on tällä hetkellä suomen- ja ruotsinkielinen, mutta se on tarkoitus kääntää myös englannin kielelle.

Datapalvelut sisältävät kaiken suomalaisen merentutkimusdatan raakadatana käyttökelpoisessa muodossa. Se on jokaisen tutkijan käytössä, mutta se on myös oppilaitosten opiskelijoiden käytössä. Aineistoista voi tehdä tutkimuksia tai vain harjoitella datan muuttamista helpommin luettavaan muotoon kuvaajaksi. Tätä raakadataa löytyy myös valittuina materiaaleina Opi ja tutki -osiosta.

Itämeri.fi opetuksen tukena

Koulutusta Itämeri-sivuston käytöstä on tulossa ensi syksynä LUKEMA-päiville ja erikseen Suomen ympäristökeskuksen järjestämänä, mutta varaamalla esimerkiksi tunnin aikaa sivustolla seikkailemiseen löytää jo paljon suoraan opetukseen liittyviä asioita niin merentutkimuksen fysiikasta, kemiasta ja tietenkin ekologiasta. Vapaasti ei-kaupallisessa käytössä olevat vedenalaiskuvat tarjoavat hienon mahdollisuuden näyttää, miltä pinnan alla näyttää. Maantieteeseen sopivia osioita on esimerkiksi merialuesuunnittelu. Lisäksi sivustolle on linkattu jo aiemmin tuotettuja opetusmateriaaleja.

Yllättäviäkin löytöjä sivustolla on mahdollisuus tehdä. Aineistot sopivat erinomaisesti tilastomatematiikan opettamiseen. Samoin uutta OPS:a mietiskellessä sivuston ruotsinkielisyys tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Merihistoriaa sivusto tarjoaa tekstein, videoin ja kuvin. Taloustiede ja kauppa yhdistyvät merenkulkuun ja laivanrakennukseen.

Opi ja tutki -osio kehittyy tulevaisuudessa. Oppimateriaalin kehittäjillä jäi ajanpuutteen vuoksi monia asioita vielä pöydälle. Nyt olisi tärkeää antaa palautetta jo olemassa olevasta sisällöstä ja esittää toiveita, mitä lisää tulevaisuudessa opetukseen toivottaisiin.

Maija Flinkman

Bi-ge lehtori, Otaniemen lukio