Syventäviä taitoja matematiikkakerhossa

Vertaistukea ja palkkaa lukion matematiikkakerhon perustamiseen

Haluaisitko pitää syventävää matematiikkakerhoa lukiossasi? Ja saada siitä palkkaa? Nyt siihen on mainio tilaisuus!

Lukioiden matematiikkakerhojen toiminta käynnistyy jälleen tänä syksynä!

Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion valtakunnallinen matematiikan opetuksen kehittämistehtävä Harppi haluaa edistää syventävän matematiikan opetusta joka puolella Suomea. Tällä hetkellä innokkailla lukiolaisilla on mahdollisuus harrastaa matematiikkaa paikallisessa kerhossa vain muutamassa paikassa Suomessa.

Korjataan asia, tarjotaan sama mahdollisuus entistä useammalle lukiolaiselle!

Millaisia kerhoja toivomme syntyvän?

 • Kerho on suunnattu lukiolaisille.
 • Etevät yläkoululaiset ovat kuitenkin erittäin tervetulleita mukaan, jos kerhon pitäjä niin haluaa.
 • Kerho on avoin myös muille kuin oman koulun opiskelijoille.
 • Aihepiiri on jotakin muuta kuin lukion valtakunnallisten kurssien sisältöä. Kerho voi sisältää esimerkiksi ongelmanratkaisua ja kilpamatematiikkaa; matematiikan sovelluksia; syventäviä teoria-asioita. Aiheiden ei tarvitse olla vaikeita, mutta toivottavasti inspiroivia.
 • Kerhon opettajat ovat lukion matematiikan opettajia tai muuten sopivia henkilöitä.
 • Kerhoon osallistuu vähintään 5 opiskelijaa. (Kerhon aloittaessa tästä voidaan sovittaessa joustaa.)
 • Ensimmäiset kerhot ovat käynnistyneet jo syksyllä 2020 – aloittaa voit vaikka heti!

Tärkeintä matematiikkakerhon pitämisessä on kasvattaa matematiikan harrastusmahdollisuuksia joka puolella Suomea.

Miten Harppi tukee kerhon järjestämistä?

 • Harppi-hanke maksaa kerhon pitäjälle palkkaa.
 • Kerhon pitäjä saa hankkeelta valmiita ideoita ja materiaaleja kerhotuntien pitämiseksi.

Mitä kerhon opettajalta edellytetään?

 • Innostavia kerhotunteja aiheista, joita ei yleensä lukiossa käsitellä – kerho ei ole tarkoitettu tukiopetukseen.
 • Lyhyt raportti toteutuneista kerhotunneista, josta käy ilmi ajankohdat, osallistujamäärät ja aiheet.

Toivomme materiaalien jakamista muiden vastaavia kerhoja pitävien kanssa. Näin saamme hyvät ja toimivat materiaalit muillekin käyttöön! (Tämä on kuitenkin vapaaehtoista, eikä tätä oleteta kerhojen pitäjiltä.)

Mitä koululta tarvitaan?

 • Koulun tulee hyväksyä kerhon pitäminen.
 • Koulun tulee antaa lupa koulun tilojen käyttöön.
 • Koulu voi halutessaan antaa kerhoon ahkerasti osallistuville lukion soveltavan kurssin suorituksen.

Miten pääsee mukaan?

Jos haluat aloittaa matematiikkakerhon koulussasi tai saada lisätietoja: laita sähköpostia!
Pääset mukaan porukkaan ja saat käyttöösi materiaalipankin. Harppi-hanke pystyy maksamaan palkkaa noin 20 ensimmäiselle mukaan ilmoittautuneelle, vielä ehdit ilmoittautumaan!

Yhteystiedot:

Ville Tilvis, linjanjohtaja, matematiikan lehtori
Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
etunimi.sukunimi@mayk.fi