27.9.2019

Suomen matemaattis-luonnontieteellisen alan erityisen koulutustehtävän lukiot ja uusi LUKEMA-verkosto

Kyllä Suomessa on hienoja kouluja! Otaniemen (ent. Olarin) lukion sekä Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion opettajat kiersivät lukuvuoden 2018-2019 aikana tutustumassa Suomen matemaattis-luonnontieteellisesti suuntautuneisiin erityistehtävälukioihin.

Kierros oli osa luonnontieteiden ja matematiikan elokuussa 2018 käynnistyneitä valtakunnallisia kehittämistehtäviä, jotka OKM on lukioillemme myöntänyt.

Kävimme kierroksen kaikissa lukioissa, joilla on matemaattis-luonnontieteellinen erityinen koulutustehtävä.

Alueittain järjesteltynä nämä koulut ovat

 1. Kokkolan suomalainen lukio, Kokkola (luonnontieteet ja teknologia)
 2. Nurmon lukio, Seinäjoki (luonnontieteet ja matematiikka)
 3. Porin suomalainen yhteislyseo, Pori (luonnontieteet)
 4. Tampereen klassillinen lyseo, Tampere (luonnontieteet)
 5. Kerttulin lukio, Turku (luonnontieteet, ICT)
 6. Turun suomalaisen yhteiskoulun lukio, Turku (luonnontieteet)
 7. Lahden lyseo, Lahti (luonnontieteet, matematiikka ja teknologia)
 8. Kaurialan lukio, Hämeenlinna (matemaattis-luonnontieteellinen)
 9. Hyvinkään Sveitsin lukio, Hyvinkää (luonnontieteet)
 10. Järvenpään lukio, Järvenpää (matemaattis-luonnontieteellinen)
 11. Martinlaakson lukio, Vantaa (luonnontieteet)
 12. Otaniemen lukio, Espoo (luonnontieteet ja matematiikka)
 13. Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio (matematiikka)
 14. Helsingin luonnontiedelukio, Helsinki (luonnontieteet)

Suomessa on muitakin matematiikan ja luonnontieteiden lippua korkealla pitäviä kouluja (kuten Päivölän opisto Akaalla, Joensuun normaalikoulu ja monia muita), mutta tässä keskitymme erityisen koulutustehtävän kouluihin.

Erityistehtävälukiot ovat hakeneet ja saaneet luvan painottaa opetuksessaan tiettyjä aineita, ja opiskelijat voivat vastaavasti hieman keventää muiden aineiden opiskelua. Yhteensä erityisen koulutustehtävän lukioita on Suomessa 75. Täydellinen lista löytyy esimerkisi täältä.

Persoonalliset koulut

Erityistehtäväkoulujen ohjelmat poikkeavat toisistaan melkoisesti. Matematiikkaa tehdään paljon Nurmossa, Hämeenlinnan Kaurialassa, Lahdessa, Järvenpäässä, Otaniemessä ja tietysti Maunulassa. Teknologia on isossa roolissa Lahdessa, Kokkolassa ja erityisesti Kerttulissa, jonka ohjelmointipuoli on erityisen laaja. Luonnontieteet yhdistävät kaikkia, mutta siinäkin on painotuseroja: Tampere painottaa “pehmeitä” luonnontieteitä biologia ja kemiaa, ja Turussa samassa koulussa toimiva Merilinja tuo synergiaetuja esimerkiksi merifysiikan ja ympäristökemian osalta. Kokkola hyödyntää avointa ilmatilaansa tarjoamalla lukiolaisille mahdollisuuden suorittaa lentolupakirja lukion yhteydessä.

Erityisen koulutustehtävän lukioita yhdistää opiskelijoiden luonnontieteitä kohtaan tuntema into, joka kannattelee monenlaisia soveltavia kursseja, retkiä ja kehitysprojekteja. Maunulasta suunnataan kesäkouluun Kilpisjärvelle, Turun yhteiskoulusta merikurssille Välimerelle, Martinlaaksosta tiedekouluun Lontooseen, ja Otaniemen ekologian kurssin kohteena on Norjan Tjärnö.

Koulukohtaisista soveltavista kursseista iso osa on lukioiden omaa tuotantoa ja osa taas järjestetään yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Esimerkiksi Tampereen klassillisen lyseon ohjelmoinnin opetus toteutetaan AMK-yhteistyönä ja Porin suomalainen yhteislyseo hyödyntää SAMK:n tiloja ja kursseja.

Uusi LUKEMA-verkosto

Yhteistyö ja kokemusten jakaminen luma-alan erityisen koulutustehtävän koulujen välillä on perinteisesti ollut vähäistä. Asiaa korjaamaan perustettiin keväällä 2019 LUKEMA-yhteistyöverkosto, jonka rungon erityistehtäväkoulut muodostavat. Muutkin matemaattis-luonnontieteellisesti suuntautuneet lukiot ja yksittäiset opettajat ovat tervetulleita mukaan!

Verkoston ensimmäinen ponnistus oli huhtikuussa 2019 järjestetyt Lukema-koulutuspäivät Espoon Otaniemessä. Marraskuussa on luvassa Matematiikka- ja tiedefestarit Maunulassa. Tervetuloa mukaan verkoston toimintaan!

Yhteistyöterveisin

Ville Tilvis (Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio)

Kirsi Vakkilainen (Otaniemen lukio)