Haluaisitko pitää syventävää matematiikkakerhoa lukiossasi?
Ja saada siitä palkkaa? Nyt siihen on hyvä tilaisuus!

Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion valtakunnallinen matematiikan opetuksen kehittämistehtävä Harppi haluaa edistää syventävän matematiikan opetusta eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä vain muutamassa paikassa Suomessa on innokkailla lukiolaisilla mahdollisuus harrastaa matematiikkaa paikallisessa kerhossa. Korjataan asia!

Millaisia kerhoja toivomme syntyvän?

 • Kerho on suunnattu lukiolaisille.
  Etevät yläkoululaiset ovat oikein tervetulleita mukaan, jos kerhon pitäjä niin haluaa.
 • Kerho on avoin myös muille kuin oman koulun opiskelijoille.
 • Aihepiiri on jotakin muuta kuin lukion valtakunnallisten kurssien sisältöä.
  Kerho voi sisältää esimerkiksi ongelmanratkaisua ja kilpamatematiikkaa; matematiikan sovelluksia; syventäviä teoria-asioita. Aiheiden ei tarvitse olla vaikeita, mutta toivottavasti inspiroivia.
 • Kerhon opettajat ovat lukion matematiikan opettajia tai muuten sopivia henkilöitä.
 • Kerhoon osallistuu vähintään 5 opiskelijaa. Käynnistysvaiheessa tästäkin voidaan joustaa.
 • Ensimmäiset kerhot ovat käynnistyneet syksyllä 2020 – aloittaa voi vaikka heti!

Tärkein tavoite on synnyttää lisää matematiikkaharrastusta eri puolille Suomea.


Miten Harppi tukee kerhoja?

 • Harppi-hanke maksaa palkkaa suoraan kerhon pitäjälle.
 • Hanke tarjoaa valmiita ideoita ja materiaaleja kerhotunneiksi.


Mitä opettajalta edellytetään?

 • Innostavia kerhotunteja aiheista, joita ei yleensä lukiossa käsitellä – kerho ei ole tarkoitettu tukiopetukseen.
 • Lyhyt raportti toteutuneista kerhotunneista, josta käy ilmi ajankohdat, osallistujamäärät ja aiheet.
 • Toivomme materiaalien jakamista muiden vastaavia kerhoja pitävien kanssa. Tämä ei ole pakollista.

Mitä oppilaitokselta edellytetään?

 • Koulun hyväksyntä kerhon pitämiselle.
 • Lupa tilojen käyttöön.
 • Koulu voi halutessaan antaa lukion soveltavan kurssin suorituksen kerhoon ahkerasti osallistuville.

Miten mukaan?

Jos haluat aloittaa matematiikkakerhon koulussasi tai saada lisätietoja: laita sähköpostia! Pääset mukaan porukkaan ja saat käyttöösi hiljalleen kasvavan materiaalipankin. Palkkaa pystytään maksamaan noin 20 ensimmäiselle, ja vielä ehtii mukaan!

Yhteystiedot:

Ville Tilvis, linjanjohtaja, matematiikan lehtori
Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
etunimi.sukunimi@mayk.fi