Project Description

Pöytäpakopeli kemian KE1-moduuliin

3 6 / 5 3 / 5 3 / 1 4

36/53/53/14 on kemian opettajien kanssa yhteistyössä kehitetty pöytäpakopeli lukion KE1-moduuliin. Sitä voidaan käyttää hyvin myös vanhan opsin mukaisessa KE1-kurssissa. Pelin pelaamiseen on hyvä varata noin 60-75 minuuttia aikaa. Tässä ajassa suurin osa ryhmistä ehtii suorittaa pelin loppuun asti.

Peli on tarkoitettu KE1-moduulin aiheiden kertaamiseen hauskasti ja motivoivasti, eikä sen tarkoitus ole olla koe tai testi. Peli kannustaa ongelmanratkaisutaitojen harjoittamiseen, vuorovaikutteiseen ryhmätyöskentelyyn, itsenäiseen tiedonhankintaan ja se haastaa jo opittujen tietojen ja taitojen käyttämiseen uudenlaisissa tilanteissa.

Pelin tavoitteena on tukea seuraavien KE1-moduulin opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista:

– Opiskelija saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan.

– Opiskelija saa valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osaa arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

– Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista ja niiden turvallisuudesta arjen valinnoissa.

Näiden lisäksi peli tukee erityisesti seuraavia laaja-alaisen osaamisen osa-alueita:

  • vuorovaikutusosaaminen
  • monitieteinen ja luova osaaminen
  • yhteiskunnallinen osaaminen

Peli on tuotettu luonnontieteen valtakunnallisen kehittämistehtävän (Jälki) puitteissa ja sen käyttö on ilmaista. Peliin ei tarvita muutamaa kemian luokan välinettä lukuun ottamatta muuta kuin saksia ja muistiinpanovälineitä. Peliin liittyviä tehtäviä löytyy nettisivuilta: autakemiaa.fi. Tarkemmat ohjeet löytyvät printattavista paketeista:

Opettajan ohjeet

Opettajan ohjeet etäyhteydellä toteutettavaan peliin

Oppilaan pelipaketti (ei tarvita etäversiossa)

Peliä testanneilta opiskelijoilta saatu palaute on ollut tosi positiivista ja peliä on kehuttu jopa ykköskurssin parhaaksi jutuksi, joten rohkeasti vaan pelaamaan!

Jos pelin suhteen tulee kysyttävää tai tarvitset apua pelissä, voit olla yhteydessä joko Kirsi Vakkilaiseen tai Room Escape Running Rabbit:iin!

kirsi.vakkilainen@espoo.fi

myynti@roomescaperunnigrabbit.fi