Project Description

Parasetamolin valmistus virtuaalisesti

Virtuaalilaboratorio

Miten parasetamolia voidaan valmistaa laboratoriossa?

Virtuaalilaboratoriotyössä pääset tutustumaan parasetamolin valmistukseen Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun laboratoriossa. Virtuaalilaboratoriossa edetään 360-kuvien avulla työpisteestä toiseen. Matkan varrella tutustutaan työturvallisuuteen, lasketaan oikeita punnitusmääriä ja tutustutaan työmenetelmiin videoiden avulla.

Tämä työ on tehty lääkekemian kurssilla keväällä 2021.

Parasetamolin valmistus – virtuaalilabra