Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä vahvistamassa

Vertaistukea matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun

Ota-apu on malli opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja toisten auttamista vahvistavasta toiminnasta sekä lukion ja kaupunginkirjaston välisestä yhteistyöstä.

Elokuussa 2019 yhdistyi kaksi espoolaista, Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukiot Otaniemen lukioksi, joka aloitti toimintansa Aalto-yliopiston Otaniemen kampusalueella. Samassa rakennuksessa aloitti Espoon kaupunginkirjaston uusi toimipiste.

Otaniemen kirjaston johtava kirjastopedagogi Marjukka Peltonen oli keväällä 2019 esittänyt toiveen yhteistyöstä uuden lukion kanssa ja opiskelijoita osallistavan toiminnan järjestämisestä kirjaston tiloissa. Sytyin ideasta ja aloin kehittää pajaa, jossa matematiikka- ja luonnontiedelukion opiskelijat auttaisivat muita opiskelijoita matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian haasteissa, toimisivat mentoreina toisille opiskelijoille. Pajaan olisivat toki tervetulleita kaikki kirjastossa vierailevat, kysymään ja keskustelemaan näihin oppiaineisiin liittyvistä ilmiöistä.  

16 erikoislukion opiskelijaa oli heti valmiina yhteistyöhön. Heille luvattiin työsuhde kirjaston kanssa ja he tulisivat saamaan työvuoroistaan kirjastolta korvauksen. Opiskelija Suvi Laitinen kertoo miksi lähti mukaan toimintaan: “Halusin auttaa itselle tärkeissä aineissa heitä, joilla on vaikeuksia näissä. Ja halusin kartuttaa osaamistani asiakaspalvelutilanteissa, joissa pitää ensin kartoittaa ongelma ja lähteä sen jälkeen etsimään ratkaisuja.” Lisäksi monet opiskelijat kokivat merkittävänä päästä kokeilemaan opetusta ja näkivät osallistumisen arvokkaana työkokemuksena. Taustatukena pajassa toimisivat kirjaston Marjukka ja opettajat Kirsi Vakkilainen, Ville-Pekka Kilpi ja Mikael Inkeroinen. 

15.11.2019 järjestimme Marjukan ja toiminnassa mukana olevien opettajien kanssa perehdytystilaisuuden, jossa keskustelimme pajan luonteesta ja opiskelijamentorit saivat eväitä pajan pitämiseen. “Keskustelussa nousi esiin arvostava kohtaaminen ja avainasiat, joita tulee ottaa huomioon. Tärkeää oli huomata se, että toisen täytyy saada itse oivaltaa, sen avulla tapahtuu oppimista. Hyvää oli myös se, että koulutuksessa oli kaikki pajan pitäjät mukana ja sain kuulla heidän ajatuksiaan.” Koimme kaikki tärkeäksi, että pajaan olisi helppo tulla ja ilmapiiri siellä olisi kunnioittava ja välitön. Opiskelijat keksivät toiminnalle nimen ja aloimme puhua Ota-avusta.

.

Ota-apu käynnistyi 13.1.2020 ja se toimi kirjaston tiloissa maanantaisin klo 15 – 17. Kun kirjasto Koronan vuoksi suljettiin ja lukio siirtyi etäopetukseen, Ota-apu keskeytyi hetkeksi. Onneksi saimme mahdollisuuden jatkaa toimintaa etänä. Perehdytimme mentorit etäohjaukseen ja sovimme käytännön järjestelyistä. Ennakkoluulottomat, kekseliäät ja asiantuntevat opiskelijamentorit ottivat haasteen vastaan ja kaksi heistä oli maanantaina 20.4. vastaanottamassa Google Meetissä opiskelijoita, jotka halusivat tulla kysymään matematiikkaan ja luonnontieteisiin liittyvistä asioista. 

Suvi kertoo miten hän on kokenut toiminnan Ota-avussa: “Kirjasto on loistava työpaikka, siellä on rauhallista ja Maru on ihana ja kannustava esimies. Ota-apuun tulleiden opiskelijoiden palaute on ollut positiivista ja he ovat hyötyneet toiminnasta. Yhden abiturientin kanssa selvitimme lyhyessä ajassa vaikeita tehtäviä, jotka olivat minullekin uusia. Mutta yhdessä otimme asiasta selvää ja opimme molemmat.” 

“Toivon projektille pitkää ikää, että se jatkuu ensi vuonna ja useita vuosia. Ota-avussa on kaikille osapuolille paljon hyvää, meille pitäjille tämä on tosi merkityksellistä ja arvokas työ- ja opetuskokemus. Lisäksi osallistujat voivat saada apua ja parantaa osaamistaan. Lukiomenestyksellä on nykyään iso rooli ja matemaattis- luonnontieteelliset aineet tarjoavat niin paljon mahdollisuuksia, että vaikeuksien ei kannata antaa estää niitä saavuttamasta. On hienoa, että lukioon on tällä tavalla tuotu tukemisen kulttuuria. Kun opinnot ovat muuten itsenäisiä, niin Ota-avun kautta voi saada vertaistukea”, Suvi kiteyttää.  

Erikoislukiolaisten opinto-ohjaaja Verna Puttonen