Kurkista ammattikorkeakouluopintoihin!

Innovoi kiertotaloutta – hackathon camp

Opiskele ilmastopositiivista liiketoimintaa ja kiertotaloutta keväällä 2021!

Järjestämme yhdessä Haaga-Helian kanssa kiertotalouteen liittyvän intensiivikurssin, johon liittyy myös itsenäistä opiskelua. Vielä ehdit mukaan!

Miksi?

Ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Kiertotalous on yksi tärkeimmistä keinoista saada positiivisia ilmastovaikutuksia aikaan. Yhteiskunnassa on kasvava tarve asiantuntijoille, jotka voivat auttaa yrityksiä ilmastonmuutoksen aiheuttamissa liiketoiminnan haasteissa. Kehittämisessä tarvitaan eri-ikäisiä ja eritaustaisia ihmisiä, jotka tarkastelevat tätä ilmiötä eri näkökulmista.

Mitä?

Tule muuttamaan maailmaa ja tartu Haaga-Helian haasteeseen!

Opintojaksolla:

• Opit kehittämään uusia kiertotalouden ratkaisuja innovoinnin avulla.

• Opit hyödyntämään kiertotalouteen ja tarinan kerrontaan liittyviä liiketoiminnan kehittämismenetelmiä.

• Yritykset antavat opiskelijaryhmille innovointiin haastetehtävän, jonka avulla perehdytään yrityksen toimintaan.

Opintojaksolla näet, mitä korkeakouluopiskelu on käytännössä. Saat opintojaksosta kaksi korkeakoulutasoista opintopistettä, jotka voit hyödyntää myöhemmin osana jatko-opiskeluasi. Selvitä myös omasta lukiostasi/omalta lukion opinto-ohjaajaltasi, voitko sisällyttää kurssin lukio-opintoihisi.

Milloin?

Opintojakso alkaa 8.2.2021 ja päättyy 25.3.2021:

1. Itseopiskelua verkossa 8.2.-21.3.

• Kiertotalouden perusteet (tekemällä tehtävän määräaikaan 15.2. mennessä saat paikan opintojaksolla)
• Tutustuminen toimeksiantajaan
• Kiertotalouden liiketoimintamallit
• Systeemitason innovointi

2. Innovointileiri etäyhteydellä (Teams/Zoom)

• ma 22.3. klo 9-15
• to 25.3. klo 13-16

Miten?

Opintojaksolla on paikkoja rajoitutusti, joten ilmoittaudu pian mukaan!
Ilmoittautumislinkki: https://tinyurl.com/HHlukiolaiset

Lomakkeen kohtaan ”Mille opintojaksolle haluat ilmoittautua?” vastaa: Kiertotalous.

Katso lisää aiheesta: https://tinyurl.com/3AMKkiertotalous