syksy 2020

LUKEMA2020 etätyöpajat

Lukion matematiikan ja luonnontieteiden kehittämispäivät – Avauksia tulevaisuuteen virtuaalisesti!

Etätyöpajat ja etäkahvilat

6.10.2020 klo 15-16.15

Virtuaalilaboratoriot fysiikan, kemian ja matematiikan opetuksen tueksi

Ilmoittaudu tästä

Mikko Kesonen, FT, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto; Samuli Pekkinen, FM, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto 

”Työpajassa tutustutaan virtuaaliseen, verkon välityksellä toteutettuun kokeellisuuteen ja sen hyödyntämiseen fysiikan, kemian ja matematiikan lukio-opetuksessa.” HUOM! Tätä työpajaa ei tekijänoikeussyistä tallenneta!

8.10.2020 to klo 15-16.30

Miten tukea matemaattisesti lahjakasta nuorta?

Ilmoittaudu tästä

Ville Tilvis, matematiikan lehtori, Helsingin matematiikkalukio

Mitä Suomi tarjoaa matematiikasta innostuneelle nuorelle? Miten tukea lahjakasta nuorta? Tervetuloa keskustelemaan aiheesta ja kuulemaan muiden vinkit!

26.10.2020 ma klo 15-16.30

Monimuotoisuutta tutkimassa

Ilmoittaudu tästä

Tomas Roslin, professori, Helsingin yliopisto ja Ruotsin maatalousyliopisto SLU

Työpajassa tutustutaan Helsingin yliopiston REC-keskuksen https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/research-centre-for-ecological-change  kouluille kehitetyn video- ja tehtäväsarjan sisältöön ja mahdollisuuksiin opetuksessa.

27.10.2020 klo 15-16.15

Solujen ja kudosten biomekaniikka

Ilmoittaudu tästä

Linkki työpajaan:

Join Zoom Meeting
https://aalto.zoom.us/j/62219385512

Meeting ID: 622 1938 5512

Juho Pokki, PhD, Aalto-yliopisto

Solut ovat herkkiä mekaanisille signaaleille, mikä mahdollistaa peruselintoimintojen kehittymisen sekä tunto- ja kuuloaistin käytön. Sairauksissa mekaanisten ominaisuuksien muutokset liittyvät sairauksien etenemiseen. Kehon rakenteisiin liittyvät mekaaniset mittaukset tuottavat uutta biologista tietoa ja voivat toimia diagnostiikassa. Työpaja järjestetään Zoom-yhteydellä, eikä sitä tallenneta.

28.10.2020 klo 15-16.15

Tiedeopetuksen mahdollisuudet erityislukioiden opiskelijoille

Ilmoittaudu tästä
Microsoft Teams -kokous:

Kaisa Vähähyyppä, erityisasiantuntija, Kehittämiskeskus Opinkirjo

Miten voimme tukea lahjakkaita opiskelijoita. Miten tiedeopetus voisi auttaa korkeakouluvalintojen viidakossa?

2.11.2020 klo 15-16.15

Molekyylimallituksen ja laskennallisen kvanttikemian monet mahdollisuudet

Ilmoittaudu tästä

Antti Karttunen, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto

Molekyylimallitus on tärkeä ja nopeasti kehittyvä kemian osa-alue, jossa kemiallisia yhdisteitä ja ilmiöitä tarkastellaan laskennallisen kemian menetelmillä. Työpajassa tutustutaan molekyylimallituksen uusiin mahdollisuuksiin kemian tutkimuksessa ja opetuksessa, painottaen vapaasti saatavilla olevia laskennallisen kemian ohjelmistoja.

18.11.2020 klo 15-16.15

Opettajan kolme roolia – teen , käytän, opetan 

Ilmoittaudu tästä

Linkki Teams-työpajaan: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Juha Kallanranta, Kopiosto ry, tarkastaja

Opettaja kohtaa tekijänoikeudet kolmelta kannalta, kun hän itse valmistaa materiaaleja, kun hän käyttää kuvia, artikkeleita, kollegan tekemiä materiaaleja, jne. ja sitten hän vielä opettaa opiskelijoille samoja asioita. Koulutuksessa huomioidaan kaikki nämä näkökulmat ja mukaan saa uusimmat ohjeet kaikista luvista, joita voi hyödyntää heti seuraavalla oppitunnilla.

19.11.2020 klo 15-16.15 HUOM! TYÖPAJAN AJANKOHTA MUUTTUNUT TEKNISTEN ONGELMIEN TAKIA!!

Etäkäytettävä virtuaalilaboratorio fysiikan ja matematiikan opetukseen

Ilmoittaudu tästä

Linkki Teams-työpajaan: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Lasse Heikkinen, FT, yliopistotutkija, Sovelletun fysiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto

Työpajassa käydään läpi etäkäytettävän leikekuvantamislaboratorion taustalla oleva fysiikka ja matematiikka. Lisäksi laboratorion käyttö opastetaan siten, että sen voi ottaa käyttöön omassa opetuksessa.

24.11. klo 15-16.15

Kiertotalous ja päästöjen vähentäminen – case HSY

Ilmoittaudu tästä

Linkki Teams-työpajaan: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Raimo Inkinen, toimitusjohtaja, HSY

Työpajassa käydään läpi Helsingin seudun innovatiivisia hankkeita kiertotalouden ja ilmastokysymysten ratkaisemiseksi, esimerkkinä HSY:n toiminta. Työpaja pidetään luentona.

10.12. klo 15-16.15

Nanopinnat hylkivät vettä

Ilmoittaudu tästä

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Sami Franssila, professori, Aalto-yliopisto, Kemian ja materiaalitieteen laitos

Työpajassa käsitellään materiaalien pintarakenteen ja pintakemian vaikutuksia vettymiseen, ja tutustutaan superhydrofobisien pintojen valmistamiseen polymeereistä, hiilestä ja metalleista.

Tallenteina ilmestyvät/ilmestyneet työpajat

Matemaattisten taikatemppujen työpaja

Taikuri, tietokirjailija Martti Sirén

Tallennettu Otaniemen lukiossa 18.9.2020. Työpajassa tutustutaan ja opitaan taikatemppuja, joilla voi opettaa matematiikkaa ja elävöittää oppitunteja. 

Lukema-etäkahvilat

Etäkahvila 1 keskiviikkona 2.9. klo 15-16

Neuvottelutunnus: 740 938 109#

Keitä itsellesi kahvia tai teetä ja tule nauttimaan siitä kollegoidesi seuraan Teams-keskusteluun. Vaihdetaan ajatuksia ja kuulumisia ja pohditaan digitaalisia materiaaleja. Millaisia videoita, animaatioita, simulaatioita tai podcasteja olet käyttänyt opetuksessa? Millaisista materiaaleista on pulaa? Millaiset materiaalit ovat hyödyllisiä? Mitä kaipaisit eniten etäopetuksessa? Mitä materiaaleja olet itse tehnyt? Minkä käyttämiseen kaipaisit koulutusta? Etäkahvilaa emännöi Kirsi Vakkilainen.

Erityislukioiden rehtorien ja koordinaattoreiden LUKEMA-virtuaalikahvit 9.11. klo 14-16

Tapaamme matematiikka-, luonnontiede- ja/tai teknologiaerityistehtävän saaneiden lukioiden rehtoreiden ja koordinaattoreiden kesken Teams-yhteydellä marraskuussa. Keskustelun aiheina muun muassa erityislukioiden lops-kuulumiset, toisen asteen maksuttomuuden vaikutus erityislukioissa, tulevaisuuteen siirretyt tiedekoulumatkat sekä etäopetuskokemusten jakamista.