Tiistai

Tiistain luennot

9.00-10.30 LUKEMAtalk Tulevaisuuden analytiikkaa

  • Uula Kantojärvi, Spectral Engines Oy
  • Antti Roine, Olfactomics Oy
  • Marja Pirttivaara, Sitra
  • Ville Kivimäki, Aalto-yliopisto

10.45-11.30 Virtuaalilaboratoriot fysiikan, kemian ja matematiikan opetuksen tueksi

Lasse Heikkinen, FT, Yliopistotutkija, Sovelletun fysiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto, Mikko Kesonen, FT, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto; Samuli Pekkinen, FM, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto 

Luennolla tutustutaan fysiikan ja kemian virtuaalisiin laboratoriotöihin sekä etäkäytettävään leikekuvantamislaboratorioon, joita on mahdollista hyödyntää verkon välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Virtuaaliset laboratoriotyöt syventävät lukiofysiikan, -matematiikan ja -kemian opetussisältöjä ja keskittyvät mielenkiintoisiin teemoihin, kuten benjihypyn fysiikkaan ja absoluuttisen nollapisteen määrittämiseen. Luento järjestetään etäyhteydellä.

12.15-13.00 Itämeri.fi – opetusmateriaaleja ja tietoa meriaiheisten tuntien tai kurssien pitämiseen

Hanna Piepponen, suunnittelija, Suomen Ympäristökeskus

Osallistujat pääsevät tutustumaan huhtikuun alussa avattuun Itämeri.fi -sivustoon sekä sen käyttöön oppituntien suunnittelussa. Toivomme myös palautetta Opi ja tutki -osion jatkokehitystyöhön.

13.05-13.50 Pedagogisia pakopelejä kierrätysteemaan ja KE1-moduuliin

Hanna Juutilainen, Room Escape Running Rabbit

Esittelemme helposti käytettävän pedagogisen pakopelin kemian KE1-moduulin sekä HSY:n tuottaman kierrätysteemaisen pakopelin. Molemmat pelit ovat lukioiden käytettävissä ilmaiseksi. 

14.00-14.45 Elektroniikkajäte kiertotaloudessa – jätteestä resurssiksi

Elina Pohjalainen, tutkija, VTT

Kiertotaloudessa jäte voidaan nähdä resurssina ongelman sijaan. Esimerkiksi elektroniikkajäte sisältää monia arvokkaita raaka-aineita, mutta vain pieni osa siitä kierrätetään. Miten tilannetta voitaisiin parantaa ja miten tämä liittyy tavallisiin kuluttajiin? Luennossa esitellään oppimateriaalia aiheesta.

15.00-15.45 Voiko pandemioita ennustaa ja estää? 

Tuomas Aivelo, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

Vaikka pandemioiden synnyn estäminen olisikin mahdotonta, toimillamme pystymme vähentämään pandemioiden syntymisen yleisyyttä. Lisäksi kehittyneet tutkimusmenetelmät helpottavat huomattavasti yrityksiä rajoittaa eläimiltä ihmisiin hyppäävien taudinaiheuttajien leviämistä maailmanlaajuisesti.

Luentojen esittelyt

Maanantain luennot
Tiistain luennot

Tapahtuman palautekysely

Jätä tapahtumasta palautetta!