Mikä Lukema-verkosto oikein on?

Lukema-verkosto on lukion matematiikan ja luonnontieteiden kehittämisverkosto

Lukema-verkosto on kaikille matematiikan ja luonnontieteiden kehittämisestä kiinnostuneille lukion opettajille ja rehtoreille avoin yhteisö.

Lukema-verkoston toiminta

Lukema-verkosto on yhteisö, jonka toimintaa koordinoidaan kahden valtakunnallisen kehittämistehtävän (Harppi ja Jälki) puitteissa. Harppi on Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion valtakunnallinen matematiikan kehittämistehtävä ja Jälki taas Otaniemen lukion valtakunnallinen luonnontieteen kehittämistehtävä. Kehittämistehtävät ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia ja ne on myönnetty seitsemäksi vuodeksi vuodesta 2018 lähtien. Kehittämistehtävien avulla tuotamme muun muassa erilaisia tapahtumia sekä materiaalia opetuksen tueksi yhteiselle Lukema-verkostolle.

Kehittämistehtävien tarkoitus

Valtakunnallisen kehittämistehtävän tarkoituksena on kehittää ja levittää matematiikkaan ja luonnontieteisiin liittyvään pedagogiikkaan, toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöihin liittyviä malleja ja hyviä käytänteitä sekä vahvistaa valtakunnallisesti opetuksellisia valmiuksia ja osaamista. Kehittämistehtävään liittyy myös koulutuksen järjestäjien ja matematiikkaan ja luonnontieteeseen liittyvien toimijoiden, kuten yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön kehittäminen ja edistäminen.

Liity mukaan

Liity osaksi verkostoamme tilaamalla uutiskirjeemme! Täyttämällä yhteystietosi saat Lukema-verkoston uutiskirjeen aina, kun se ilmestyy (noin 4 kertaa vuodessa). Uutiskirjeestä kuulet verkostolle tarjottavista tapahtumista, materiaaleista jne. ensimmäisten joukossa.

Luonnontieteen valtakunnallinen kehittämistehtävä JÄLKI

Vuorovaikutus jättää jäljen – yhdessä nostamme luonnontieteiden osaamistasoa!

Jälki on Otaniemen lukion valtakunnallinen kehittämistehtävä luonnontieteissä. Kehittämistehtävän on myöntänyt opetus- ja kulttuuriministeriö vuoteen 2025 asti.

Valtakunnallisen kehittämistehtävän tarkoituksena on kehittää ja levittää luonnontieteisiin liittyvän pedagogiikkaan, toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöihin liittyviä malleja ja hyviä käytänteitä sekä vahvistaa valtakunnallisesti opetuksellisia valmiuksia ja osaamista. Kehittämistehtävään liittyy myös koulutuksen järjestäjien ja luonnontieteeseen liittyvien toimijoiden, kuten yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön kehittäminen ja edistäminen.

Kehittämistehtävän tavoitteet lukuvuodelle 2020

 • LUKEMA-verkoston tapahtumien järjestäminen (mm. LUKEMA 2020 -päivät, Harppi-tapahtuma, yhteiset tapaamiset, yritysretket ja yhteiset kurssit)
 • yliopistoyhteistyön ja yritysyhteistyömallien kehittäminen (yritysretkikonsepti, korkeakouluyhteistyökoulutus)
 • LUKEMA-tiedekanavan ja tiedotuksen kehittäminen
 • uudenlaisten kurssimallien kehittäminen
 • tiedekouluvierailupilottien järjestäminen Otaniemen lukiossa
 • opettajien täydennyskoulutukseen osallistuminen

Matematiikan valtakunnallinen kehittämistehtävä HARPPI

Terävä kärki – laaja säde

Harppi on Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion valtakunnallinen matematiikan opetuksen kehittämistehtävä, jonka on myöntänyt Opetus- ja kulttuuriministeriö vuosille 2018–2025.

Harpin tärkeimpiä tavoitteita ovat

 • Matematiikassa etevien tarpeiden parempi huomioiminen joka puolella Suomea
 • Matematiikan sovellusten esiin tuominen lukion matematiikan opetuksessa
 • sosiaaliset tapahtumat matematiikan ja tieteen ympärillä
 • Ohjelmoinnin opiskelun lisääminen lukiossa
 • Matematiikan opetuksesta kiinnostuneiden tahojen välisen yhteistyön parantaminen

Oletko kiinnostunut näistä aihepiireistä? Keskustelemme mielellämme yhteistyömahdollisuuksista!
Ota yhteyttä: kehittämistehtävä koordinaattori Ville Tilvis (etunimi.sukunimi@mayk.fi)

Kehittämistehtävän suurimpia projekteja vuodelle 2020
 • marraskuussa 2020 Matematiikka- ja tiedefestarit 600 lukiolaiselle Maunulassa
 • peruskoulun 9. luokan oppilaille joka puolella Suomea suunnattu matemaattisen ajattelun kurssi alkaa marraskuussa
 • matematiikkakerhojen vetämisen koulutus opettajille 27.–29.4.2020
 • Harpin tukemat matematiikkakerhot alkavat eri puolella Suomea elokuussa 2020.

Tilaa uutiskirje